ขอเชิญร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560


 
     ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 เพื่อสร้างอาคารพักผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร กับหลวงปู่ทองดี อนีโฆ (พระพิศาลญาณวงศ์) ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 ตรงกับวันแรม 10 ค่ำ เดือน 11
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้ากฐิน เพื่อทอดถวาย ณ ที่ชุมนุมสงฆ์ วัดใหม่ปลายห้วย ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับจตุปัจจัยที่ได้นี้นำไปดำเนินการสร้างอาคารพักผู้ป่วยหลังใหม่ ให้กับโรงพยาบาลพิจิตร ซึ่งอาคารใหม่นี้สามารถรองรับผู้ป่วยทั้งชายและหญิง เพื่อเพิ่มปริมาณเตียงให้เพียงพอกับสภาพผู้ป่วยที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต และเพื่อบรรเทาทุกข์ของผู้ป่วยซึ่งส่วนมากมีฐานะยากจน นับว่าเป็นมหากุศลที่พระคุณท่านพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายจะได้ร่วมกันจัดสร้างค่ะ :)

 

โครงการสร้างหอผู้ป่วย 6 ชั้น (หลวงปู่ทองดี อนีโฆ) เป็น รพ.ทุติยภูมิ ขนาด 450 เตียง บนเนื้อที่ 20 ไร่ ให้กับผู้ป่วยนอกวันละ 1,200-1,500 ราย ผู้ป่วยใน อัตราการครองเตียงเฉลี่ยร้อยละ 90
สภาพปัญหาในปัจจุบัน:
1.) หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงและชายมีความแออัด อัตราการครองเตียงเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90
2.) แผนกไตเทียมที่ต้องรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้น ทำให้พื้นที่เดิมไม่เพียงพอในการให้บริการ
3.) ห้องตรวจแลปที่จำเป็นต้องมีการขยาย เนื่องจากโรงพยาบาลมีการพัฒนาการส่งตรวจแลปที่ทำได้เองมากขึ้น 
ซึ่งในปีนี้โครงการสร้างตึกอายุรกรรมจัดเป็นปีสุดท้ายแล้วค่ะ และช่วงประมาณเดือนมีนาคม 2561 จะเริ่มทำการรื้อถอนอาคารเดิม ซึ่งเป็นตึกชั้นเดียวที่สร้างมาแล้วกว่า 50 ปี และก่อสร้างตึกอายุรกรรม หลวงปู่ทองดีอนีโฆค่ะ 
 

สามารถร่วมอนุโมทนาบุญบริจาคทรัพย์ หรือทำบุญซื้อเสื้อยืด-ถุงผ้าลายบุญรักษา ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 14 ตุลาคม 2560
(*เสื้อยืดและถุงผ้า รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล)

คลิกเพื่อร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2560 
เพื่อสร้างอาคารพักผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลพิจิตร จังหวัด พิจิตร กับหลวงปู่ทองดี อนีโฆ(พระพิศาลญาณวงศ์) 

------------------------------------------------------------
บรรยากาศงานทอดถวายผ้ากฐินพระราชทานปีที่ผ่านมา 
ชมภาพบรรยากาศงานทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี 2558
ชมภาพบรรยากาศงานทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี 2559