ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาถวายผ้าไตรจีวรแด่พระภิกษุสามเณรในจังหวัดภาคใต้


บุญรักษาขอเป็นสะพานบุญ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสำหรับพระบวชใหม่ในช่วงเข้าพรรษานี้ และพระที่จำพรรษาอยู่ได้มีผ้าไตรไว้ผลัดเปลี่ยน แด่คณะสงฆ์ใน 6 จังหวัดภาคใต้ โดยให้สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด จังหวัดละ 50 ไตร เป็นผู้จัดถวายตามวัดต่างๆในเขตปกครองต่อไป

ข้อมูลยอดการจองผ้าไตรพร้อมของใช้สำหรับพระภิกษุสามเณร ของผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 61 - 20 ก.ค. 61
- รหัส 1: เจ้าคณะจังหวัดยะลา | ผ้าไตร จำนวน 18 ชุด
- รหัส 2: เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส | ผ้าไตร จำนวน 22 ชุด
- รหัส 3: เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี | ผ้าไตร จำนวน 28 ชุด
- รหัส 4: เจ้าคณะจังหวัดสงขลา | ผ้าไตร จำนวน 15 ชุด
- รหัส 5: เจ้าคณะจังหวัดสตูล | ผ้าไตร จำนวน 13 ชุด
- รหัส 6: เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง | ผ้าไตร จำนวน 22 ชุด
- รหัส 7: เจ้าคณะจังหวัดยะลา-ปัตตานี-นราธิวาส | ผ้าไตร จำนวน 31 ชุด
ท่านใดที่มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวร พร้อมของใช้สำหรับพระภิกษุสามเณร ตอนนี้ยังมีวัดในภาคใต้ที่ยังมีความต้องการ เพื่อเตรียมสำหรับผู้ที่จะมาบวชในช่วงเข้าพรรษานี้ค่ะ

------------------------------------------------------------------------------------
1. เลือกรายชื่อสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดที่ต้องการร่วมทำบุญ 

 รหัสวัด   สำนักงาน   ที่อยู่   ชื่อติดต่อ  ตำแหน่ง 
 1  เจ้าคณะจังหวัดยะลา  วัดนิโรธสังฆาราม ม.6  ต.สะเตง
 อ.เมือง จ.ยะลา 95000
 พระโสภณธรรมมุนี   รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา 
 2  เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส  วัดทองดีประชาราม ถนนรักษ์ชนะอุทิศ
 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96150
 พระโสภณคุณาธาร   รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส 
 3  เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี  วัดมุจลินทวาปีวิหาร ม. 1  ต.ตุยง
 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
 พระสุทธิสมณวัตร  รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
 4  เจ้าคณะจังหวัดสงขลา  วัดโคกสมานคุณ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  พระราชวรเวที  เจ้าคณะจังหวัดสงขลา
 5  เจ้าคณะจังหวัดสตูล  วัดชนาธิปเฉลิม ต.พิมาน 
 อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
 พระปลัดสมศักดิ์  สมสกฺโข   เลขานุการ เจ้าคณะจังหวัดสตูล
 6  เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง  วัดอินทราวาส ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์
 อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
 พระศรีปัญญาจารย์  รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง
 7  เจ้าคณะจังหวัดยะลา-
 ปัตตานี-นราธิวาส
 วัดยะลาธรรมาราม ม. 6  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000  พระโพธาภิรามมุนี  เจ้าคณะจังหวัดยะลา-ปัตตานี
 -นราธิวาส (ธรรมยุต) 

2. แจ้งชื่อ เบอร์โทรติดต่อ และ รหัสวัด ได้ที่ Line ID: @boonruksashop
• ร่วมทำบุญถวายผ้าไตรจีวร ชุดละ 1,380 บาท แด่วัด 6 จังหวัดในภาคใต้

* หากผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการถวายเครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์เพิ่มเติม ทางเราจัดเป็นเซตให้ท่าน เป็นเซต A ประกอบด้วย (บาตรสแตนเลส ถลกบาตร เชิงบาตร ที่กรองน้ำ มีดโกน เข็มเย็บผ้า) และเซต B (ประกอบด้วย ผ้าอาบ, ร่มพระ, รองเท้า, ผ้าเช็ดตัว และชุดชำระกาย)

• ขั้นตอนการจัดส่งผ้าไตร
บริษัทบุญรักษาจะทำการจัดส่งผ้าไตรที่ได้จากการร่วมทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน เป็น 2 รอบ
รอบที่ 1 : ระหว่างวันที่ 20 – 30 มิ.ย. 2561
รอบที่ 2 : ระหว่างวันที่ 10 – 20 ก.ค. 2561
และทุกๆสิ้นเดือนทางเราจะแจ้งยอดรวมของแต่ละจังหวัดผ่านช่อง Facebook: บุญรักษา boonruksa
------------------------------------------
ผู้ติดต่อประสานงาน คุณนริศ ทองบาง (โทร.065-217-6565, 087-498-4894)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: บุญรักษา Boonruksa
Line ID: @boonruksashop
โทร.080-356-4164 หรือ 02-102-1575