ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐิน แก่วัดในชนบทที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ปี 2561


บุญรักษาขอเป็นตัวกลางในการบอกบุญกับแก่พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ที่ต้องการเป็นเจ้าภาพถวายกฐินแก่วัดในชนบทห่างไกลในต่างจังหวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพถวายกฐิน

• สำหรับเจ้าภาพที่ต้องการถวายกฐิน
1. เลือกรายชื่อวัดที่ต้องการถวายกฐิน

 รายชื่อวัด  หมายเหตุ
 1. วัดศรีแสนดำ หมู่10 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 มีเจ้าภาพแล้ว
 2. วัดศรีจันดาธรรม หมู่12 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 มีเจ้าภาพแล้ว
 3. วัดบ้านโนนสว่าง ต.เสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 มีเจ้าภาพแล้ว
 4. วัดป่าหินสูงเจริญ 1/2 หมู่2 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 มีเจ้าภาพแล้ว
 5. วัดสุคนธาบรรพต ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220 มีเจ้าภาพแล้ว
 6. วัดโพธิ์ศรี ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 มีเจ้าภาพแล้ว
 7. วัดสว่างแสนทอง หมู่7 ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230 มีเจ้าภาพแล้ว
 8. วัดห้วยเร็จสามัคคีธรรม ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000
มีเจ้าภาพแล้ว
  9. สำนักสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านสันดินแดง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 มีเจ้าภาพแล้ว
 10. วัดมะขามภูมิ หมู่14 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 ยังไม่มีเจ้าภาพ
 11. วัดโพธิ์พระองค์ ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 มีเจ้าภาพแล้ว
 12. วัดสัมปทวนใน ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 มีเจ้าภาพแล้ว
 13. สำนักสงฆ์แดโค๊ะทะวา ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150 มีเจ้าภาพแล้ว
 14. สำนักสงฆ์บ้านแม่ออ ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 มีเจ้าภาพแล้ว
 15. วัดหัวปอน ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 ยังไม่มีเจ้าภาพ
 16อาศรมพระธรรมจาริกขวัญคีรี(นอก) บ้านขวัญคีรี หมู่ 11  ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 52110 ยังไม่มีเจ้าภาพ
 17. วัดละอูล ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120  ยังไม่มีเจ้าภาพ 
 18. สำนักสงฆ์ป่าเล้าคำ หมู่ 5 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110  ยังไม่มีเจ้าภาพ
 19. วัดศิลาจารย์ หมู่6 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพขรบูรณ์ 67120  ยังไม่มีเจ้าภาพ 
 20. วัดนันทชาติ บ้านโจะโหวะเหนือ หมู่5-6 ต.บ้านเนิน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 ยังไม่มีเจ้าภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
* หากมีรายชื่อวัดเพิ่มเติม ทางเราจะอัพเดทรายชื่อเพิ่มลงในตารางนี้ค่ะ

2. แจ้งชื่อเจ้าภาพ, เบอร์โทรติดต่อ และ Email ได้ที่ Line ID: @boonruksashop

 สำหรับวัดที่ขาดแคลน ต้องการเจ้าภาพกฐิน
1. แจ้งชื่อเจ้าอาวาส, เบอร์โทรติดต่อ, รายละเอียดที่อยู่วัด, เว็บไซต์(ถ้ามี) ได้ที่ Line ID: @boonruksashop หรือ Email: boonruksashop@gmail.com
2. หลังจากที่ทางบุญรักษาได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการเพิ่มรายชื่อวัดให้ภายใน 24 ชั่วโมงค่ะ

• ภาพบางส่วนจากทางวัด
- วัดจากวัดป่าหินสูงเจริญธรรม

- ภาพจากวัดห้วยเร็จสามัคคีธรรม

- ภาพจากวัดสุคันธาบรรพต

- ภาพจากวัดโนนสว่าง

- ภาพจากวัดมะขามภูมิ

- ภาพจากสำนักสงฆ์บ้านแม่ออ


เมื่อคุณต้องการทำบุญเราพร้อมจะเป็นสะพานบุญให้
เป็นเจ้าภาพกฐินไม่ได้ยาก...บุญรักษาดูแลท่านทุกงานบุญ
ร่วมทำบุญได้ที่ Line: @boonruksashop

------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: บุญรักษา Boonruksa
Line ID: @boonruksashop
โทร.080-356-4164 หรือ 02-102-1575