มอบไออุ่นต้านภัยหนาว แด่วัดในพื้นที่ที่ประสบภัยหนาว

“มอบไออุ่นต้านภัยหนาว แด่วัดในพื้นที่ที่ประสบภัยหนาว”
บุญรักษาขอเชิญทุกท่านร่วมถวายผ้าห่ม และเครื่องกันหนาว แด่พระภิกษุสามเณรที่ประสบภัยหนาว โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรที่อาศัยอยู่ในวัดชนบทที่ห่างไกล และมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวจัด มีพระและเณรอีกจำนวนมากที่ยังขาดแคลนเครื่องกันหนาว
• สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมทำบุญ 1. เลือกรายชื่อวัดที่ต้องการร่วมถวาย (สามารถระบุจำนวนพระภิกษุสามเณรที่ต้องการถวายได้ ตามจิตศรัทธาของเจ้าภาพค่ะ)
* อัพเดทเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561

 รายชื่อวัด  ชื่อพระผู้ติดต่อ  จำนวนพระภิกษุสามเณร
 1. วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 3 ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000  พระครูสิริธรรมนิวิฐ 12 รูป
 2. วัดพระสิงห์ 486/2 ถนนสิงหไคล ตำบล เวียง อำเภอ เมืองเชียงราย เชียงราย 57000  พระครูสุธีวรกิจ (ศักดา) ครบจำนวนแล้ว
 3. วัดดอนตัน ตำบล เมืองพาน อำเภอ พาน เชียงราย 57120  พระครูปลัดเทิดพงษ์  30 รูป
 4. วัดโจ้โก้ ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ เชียงราย 57140  พระกฤศภณ ครบจำนวนแล้ว
 5. วัดป่าสักน้อย ตำบล ป่าสัก อำเภอ เชียงแสน เชียงราย 57150  พระครูพอศาลธรรมาทร  17 รูป
 6. วัดปงสนุก ตำบล ปล้อง อำเภอ เทิง เชียงราย 57230  พระกฤตยชญ์  16 รูป
 7. วัดฮ่างต่ำ ตำบล ป่างิ้ว อำเภอ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170  พระครูนิวิฐสีลสังวร ครบจำนวนแล้ว
 8. วัดป่างิ้ว ตำบล ป่างิ้ว อำเภอ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170  พระปลัดสมเกียรติ  18 รูป
 9. วัดแม่สรวยหลวง ตำบล แม่สรวย อำเภอ แม่สรวย เชียงราย 57180  พระครูสุทรศิลปาคม ครบจำนวนแล้ว
 10. วัดโป่งสลี บ้านโป่งสลี เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 57000  พระอธิการสมชาย ครบจำนวนแล้ว
 11. วัดปอกลาง ตำบล ท่าข้าม อำเภอ เวียงแก่น เชียงราย 57310  พระครูสติศีลสุทธร ครบจำนวนแล้ว
 12. วัดสันหนองบัว ตำบล เม็งราย อำเภอ พญาเม็งราย เชียงราย 57290  พระโกศลกิจจานุกิจ  ครบจำนวนแล้ว
 13. วัดป่าข่า ตำบล ป่าตาล อำเภอ ขุนตาล เชียงราย 57340  พระครูวรกิตติวิมล ครบจำนวนแล้ว
 14. วัดดงชัย ตำบล ทุ่งก่อ อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 57210  พระครูวิสิฐวรนารถ  2 รูป
 15. วัดปงสนุก ตำบล ปงน้อย อำเภอ ดอยหลวง เชียงราย 57110  พระแปง สิริปุญโญ ครบจำนวนแล้ว
 16. วัดโพธารามมหาวิหาร หมู่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300  พระเทพปริยัติ (สอาด)  38 รูป
 17. วัดนิวาสสถาน ตำบล แม่อาย อำเภอ แม่อาย เชียงใหม่ 50280  พระครูปลัด โอรส วชิรเมธี  12 รูป
 18. วัดพระสิงห์ ตำบล พระสิงห์ อำเภอ เมือง เชียงใหม่ 50200  พระราชสิงหวรมุนี (โสภณ)  122 รูป
 19. วัดสารภี ตำบล สารภี อำเภอ สารภี เชียงใหม่ 50140  พระรณชัย ถิรปุญโญ 10 รูป
 20. วัดกู่แดง ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี 50140  พระครูสังวรสุทธินันท์ 10 รูป
 21. วัดปูคำเหนือ ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 50220  พระครูประภัสสรนิรันดร์ 9 รูป
 22. วัดพระธาตุผาตั้ง ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน เชียงใหม่ 50130  พระครูสิริสุตานิสิฐ 3 รูป
 23. วัดถ้ำเมืองออน ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน เชียงใหม่ 50130  พระครูวิบูลพัฒนานุยุต  10 รูป
 24. วัดศรีบุญเรือง ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน เชียงใหม่ 50130  พระครูอมรธรรมวงศ์ 7 รูป
 25. วัดมหาวนาภิมุข ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ต เชียงใหม่ 50220  พระครูสุมนประสิทธิ์ 13 รูป
 26. วัดใหม่ชลประทานชูชาติ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ต เชียงใหม่  พระครูโสภณกิตติคุณ 10 รูป
 27. วัดป่าฝาง ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ต เชียงใหม่ 50220  พระครูคำมูล ครบจำนวนแล้ว
 28. วัดดอนชัย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ต เชียงใหม่ 50220  พระครูสถาพรธรรมประโชติ 7 รูป
 29. วัดสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อ.สันทราย เชียงใหม่ 50210  พระครูสังวร 8 รูป
 30. วัดศรีบุญเรือง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180  พระครูสิริอาภากร 9 รูป
 31. วัดโพธิ์งาม ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก บุรีรัมย์ 31150  พระสมัย จารุธัมโม ครบจำนวนแล้ว
 32. วัดห้วยโรงใน  ตำบลห้วยโรง อำบลร้องกวาง แพร่ 54140  พระพรพิพัฒน์พงษ์ รตน ครบจำนวนแล้ว

- ชุดผ้าห่ม 1 ผืน ราคา 429 บาท3. แจ้งวัด, ชื่อเจ้าภาพ, เบอร์โทรติดต่อ และได้ที่ Line ID: @boonruksashop 

---------------------------------
>> *จัดส่งรอบแรก วันที่ 28-30 พ.ย. 2561 << รายชื่อเจ้าภาพที่ได้ร่วมบุญ รอบที่ 1: http://bit.ly/2BVhcRj
>> *จัดส่งรอบที่สอง วันที่ 10-11 ม.ค. 2562 << รายชื่อเจ้าภาพที่ได้ร่วมบุญ รอบที่ 2: http://bit.ly/2QHGt5S
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงในวันจัดส่ง ซึ่งทางเราจะแจ้งให้ทราบทาง Facebook (บุญรักษา Boonruksa) ค่ะ

บุญรักษาขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญด้วยนะคะ _/\_

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: บุญรักษา Boonruksa
Line ID: @boonruksashop
โทร.080-356-4164 หรือ 02-102-1575