โครงการสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2563

โครงการสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2563
ก้าวแรกบนเส้นทางสายธรรม ในโครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2563

โครงการนี้ได้จัดทำต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 4 เพื่อมุ่งเน้นช่วยเหลือวัดที่ขาดแคลนปัจจัย อาทิ ผ้าไตร และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการบวช ให้มีเพียงพอต่อจำนวนเด็กที่เข้ามาบวชเป็นสามเณร ทั้งยังเพื่อสนับสนุนเด็กที่ขาดแคลนได้มีโอกาสบวชศึกษาธรรมะในคราวเดียวกัน

ยอดการทำบุญถวายชุดบวชในโครงการสามเณรภาคฤดูร้อน
ปี 2560 มีผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพจำนวน 52 ชุด ถวายแด่วัดในโครงการจำนวน 23 วัด
ปี 2561 มีผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพจำนวน 317 ชุด ถวายแด่วัดในโครงการจำนวน 38 วัด
ปี 2562 มีผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพจำนวน 528 ชุด ถวายแด่วัดในโครงการจำนวน 32 วัด

มาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กไทยกันค่ะ เป็นเจ้าภาพบวชสามเณร ถวายชุดเครื่องบวช ชุดละ 1,600 บาท หรือถวายผ้าไตรชุดละ 800 บาท เปิดโอกาสให้กับเด็กๆได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา เรียนรู้และเข้าใจ ไม่ให้หลงไปกับกระแสสังคมทางโลก อาทิ ปัญหาความรุนแรง ยาเสพติด และปัญหาสังคมที่เด็กต้องเผชิญ
โดยทางบุญรักษามีรายชื่อวัดให้ท่าน และมีบริการจัดส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 2563

+++++++++++++++++
• ขั้นตอนการเป็นเจ้าภาพ
ระยะเวลาร่วมทำบุญ ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 2563

1. เลือกวัดที่ต้องการถวาย ตามรายชื่อนี้
 รายชื่อวัด  ชื่อพระผู้ติดต่อ  จำนวนพระภิกษุสามเณร จำนวนชุดบวชที่ได้ร่วมบุญ หมายเหตุ
 1. สำนักสงฆ์บ้านแม่ออ ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140  พระสุวิทย์ รตนโชโต  40 รูป 2 ชุด งดจัดกิจกรรม
 2. วัดสบหารเหนือ 129 ม.2 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110   พระณรงค์ ปุญญสีโล 40 รูป 5 ชุด
 3. วัดแม่สุก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120  พระมหาจีราวัฒน์  จิรเมธี 45 รูป 7 ชุด
 4. วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000  พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร 40 รูป 2 ชุด
 5. วัดกุฏยาราม 30 ถนนเพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000  พระใบฎีกาธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน  30 รูป - งดจัดกิจกรรม
 6. วัดวิหารเบิก 611 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000    พระภูวเดช  จตฺตมโล 50 รูป - งดจัดกิจกรรม
 7. วัดท่าหลวง 18 หมู่ 3 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230  พระครูประโชติธรรมทัต

30 รูป

- งดจัดกิจกรรม
 8. วัดโพนค่าย  69/6 ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย 42100   พระอธิการอดุลย์ อานนฺโท 40 รูป 6 ชุด
 9. วัดสุคนธาบรรพต 181 หมู่ 12  ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220  พระอธิการจินดา จนฺทวณฺโณ/โพธิ์ศรี 20 รูป 9 ชุด
 10. วัดป่าใต้ ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110  พระครูปิยธรรมนิวิฐ/กนฺตธมฺโม 50 รูป 5 ชุด
 11. วัดศิริชัยมงคล บ้านห้วยหว้าเหนือ  หมู่12 เลขที่153  ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000   พระธีรวัฒน์  จารุธมฺโม 50 รูป 6 ชุด ปิดรับแล้ว
 12. วัดศรีสะอาด ม.6 บ้านโพนค้อ ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120  พระมหา ดร.ปัญญาวัฒน์ ปัญญาวัฑฒโน 50 รูป 8 ชุด
 13. วัดวังโน 84/2  ต.หนองโพธิ์ อ.วังยาง จ.นครพนม 48130  พระครูเมธีศาสนธำรง  50 รูป 6 ชุด
 14. วัดน้อยโพธิ์คำ 86 ถนนประชาร่วมมิตร ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000  พระครูปริยัติโพธิคุณ 109 รูป 6 ชุด
 15. วัดโพธิ์ศรี บ้านลาด ม.1  ต.ศรีสุข  อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150  พระอธิการสุเนตร  กนฺตวีโร 40 รูป 4 ชุด
 16. วัดโพธิ์ชัยปอพาน ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170  พระอธิการสุชาติ   สุชาโต  30 รูป 4 ชุด
 17. วัดโพธิ์ศรีแก้ว บ้านก้านเหลืองดง ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140  พระครูสิทธิสารธรรม 30 รูป - งดจัดกิจกรรม
 18. วัดสว่างแสนทอง บ้านแสนทอง ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230  พระครูอนุกูลวุฒิกิจ 30 รูป 5 ชุด
 19. วัดประสานศรัทธา บ้านกุดกระสู้ ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39350  พระมหาฉัตรชัย ชยญาณเมธี 65 รูป 5 ชุด
 20. วัดสายทอง บ้านหนองผำ ต.หนองหว้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000  พระมหาประทวน อาภสฺสโร 30 รูป 8 ชุด
 21. วัดศรีอรุณ ม.7  ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230   พระมหาสมบูรณ์ วรปัญโญ 20 รูป 8 ชุด
 22. วัดผาอินทร์แปลงพัฒนาราม 320  หมู่ 4  ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220  พระครูประภัศร์วุฒิธรรม 30 รูป 8 ชุด
 23. วัดดอนมุย 126 ม.4 บ.ดอนมุย ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120  พระครูสุทธิญาณคุณ 60 รูป 5 ชุด
 24. วัดเขาเทพสถิต ม.1 ต.ไพรแดง อ.เมือง จ.ระนอง 85130  พระอาจารย์เพิ่มศักดิ์ ติยสีโล 25 รูป 2 ชุด งดจัดกิจกรรม
 25. วัดสิริมงคล บ้านสว่าง ต. สว่าง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด 45110  พระอำพล มทฺทโว (เภตรา) 60 รูป 4 ชุด

 26. วัดหัวอ่างสามัคคี บ้านหัวอ่าง ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140  พระครูอุดมสมานคุณ 69 รูป 13 ชุด  
 27. วัดเอราวัณพัฒนาการ ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220  พระอาจารย์เติมใจ 85 รูป 5 ชุด  
 28. สำนักสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านสันดินแดง ม.15 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160  พระครูปลัดเกรียงไกร ธีรธมฺโม 65 รูป 6 ชุด  
 29. วัดโนนสะอาด บ้านโนนสะอาดผาสุก ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  พระล่ำเลิศ  วิสุทฺโธ 30 รูป 3 ชุด  
 30. วัดบ้านสนามสามัคคี 50 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140  พระมหาวราวุฒิ ถาวโร 39 รูป 9 ชุด  
 31. วัดพรุบัว ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180  พระครูปทุมธรรมาภิรม 99 รูป 4 ชุด  
* อัพเดทข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 มี.ค. 63
** สำหรับวัดที่ยกเลิกจัดกิจกรรม ทางเราจะแจ้งให้กับเจ้าภาพที่ได้ร่วมบุญกับวัดนั้นๆตามช่องที่ติดต่อเข้ามาค่ะ

ตรวจสอบรายชื่อเจ้าภาพ: http://bit.ly/2I1nDVc

2. ระบุรายละเอียด ดังนี้
• ชื่อเจ้าภาพ, เลือกชุด, จำนวนชุด, รหัสวัดที่ประสงค์จะถวาย, เบอร์โทรศัพท์
ผ้าไตรเณร บุญรักษา
ชุดบวชเณร บุญรักษาบาตรเณร 7 นิ้ว
* ท่านใดที่ต้องการถวายสิ่งของเพิ่มเติม อาทิ บาตรสามเณร ร่ม กระติกน้ำ ฯลฯ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ค่ะ
** สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่ต้องการติดต่อเรื่องการบวชเณร สามารถเลือกรายชื่อวัดในโครงการ ทางเราจะมีชื่อและเบอร์ติดต่อแจ้งให้ค่ะ

3. แจ้งข้อมูลการเป็นเจ้าภาพ

ได้ที่ Facebook INBOX : 
http://m.me/boonruksashop
หรือ Line ID : @Boonruksashop (มี@ค่ะ)
ทางบุญรักษาขอร่วมอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะคะ

+++++++++++++++++
• ค่าบริการจัดส่งฟรี!
เริ่มจัดส่งรอบแรกวันที่ 15 มี.ค. 63
(ระยะการจัดส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
พร้อมแจ้งเลขพัสดุหลังจากจัดส่งค่ะ
ทางเราจัดส่งพัสดุผ่าน Kerry Express เพราะฉะนั้นรับประกันความรวดเร็วและของไม่หายค่ะ

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน (ดูภาพกิจกรรม)

+++++++++++++++++
• สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 080-356-4164, 02-102-1575
www.boonruksahop.com


บรรยากาศกิจกรรมบวชสามเณรเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะ
สามเณรภาคฤดูร้อน 1สามเณรภาคฤดูร้อน 2สามเณรภาคฤดูร้อน 3
สามเณรภาคฤดูร้อน 4สามเณรภาคฤดูร้อน 5สามเณรภาคฤดูร้อน 6
สามเณรภาคฤดูร้อน 7สามเณรภาคฤดูร้อน 8สามเณรภาคฤดูร้อน 9
สามเณรภาคฤดูร้อน 10สามเณรภาคฤดูร้อน 11สามเณรภาคฤดูร้อน 12
สามเณรภาคฤดูร้อน 13สามเณรภาคฤดูร้อน 14สามเณรภาคฤดูร้อน 15