โครงการถวายผ้าไตรถวายผ้าไตรจีวร แด่พระภิกษุสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

โครงการถวายผ้าไตรแด่สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม
เพราะการศึกษา คือ ประตูสู่โอกาส... 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวรแด่พระภิกษุสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ขาดแคลน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดหาเครื่องนุ่งห่ม และสนับสนุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
การบวชเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระทางครอบครัว อีกทั้งพ่อแม่ก็รู้สึกอบอุ่นใจเมื่อลูกได้อยู่ที่วัดอันเป็นแหล่งปลอดภัย ทั้งนี้ผู้บวชเรียนส่วนมากไม่ได้รับกิจนิมนต์ และไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อชุดผ้าเพื่อใช้สอย บางรูปก็ใช้ผ้าเก่าหลายปีไม่ได้ผลัดเปลี่ยน 
บุญรักษาจึงเป็นสะพานบุญในการช่วยหาเจ้าภาพผ้าไตรจีวรโดยการจัดส่งถวายแด่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนให้ทำการจัดแบ่งถวายพระภิกษุสามเณรต่อไปค่ะ

+++++++++++++++++
• ขั้นตอนการเป็นเจ้าภาพ
ระยะเวลาร่วมทำบุญ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 2563

1. เลือกวัดที่ต้องการถวาย ตามรายชื่อนี้
รายชื่อวัด  ชื่อพระผู้ติดต่อ  จำนวนพระภิกษุสามเณร หมายเหตุ
 1. วัดเกียรติแก้วสามัคคี ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240  พระมหาดอนไชย สิริวฑฺฒโน 60 รูป ได้เจ้าภาพครบจำนวนแล้ว
 2. โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ วัดกระบี่ ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110  พระมหามนูญ จิตฺตนายโก 60 รูป ได้เจ้าภาพครบจำนวนแล้ว
 3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา วัดเย้ยปราสาท เลขที่ 107 หมู่ 1 ต.เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210   พระมหาสายัญ  ถิรปญฺโญ 66 รูป ได้เจ้าภาพครบจำนวนแล้ว
 4. โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา วัดกลางปักธงชัย ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150  พระครูปริยัติชยานุกูล 25 รูป ได้เจ้าภาพครบจำนวนแล้ว
 5. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150  พระสุชาติ ปุญญนาโค 70 รูป ได้เจ้าภาพครบจำนวนแล้ว
 6. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระกำแพงใหญ่ ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120  พระครูสมุห์บุญเชิด รตนเมธี 120 รูป   
 7. โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000  พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย 100 รูป  

2. แจ้งข้อมูลการเป็นเจ้าภาพ
* เป็นเจ้าภาพผ้าไตรชุดละ 800 บาท หรือตามกำลังศรัทธา
ผ้าไตรเณร บุญรักษา
ได้ที่ Facebook INBOX : http://m.me/boonruksashop
หรือ Line ID : @Boonruksashop (มี@ค่ะ)
ทางบุญรักษาขอร่วมอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะคะ

+++++++++++++++++
• สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 080-356-4164, 02-102-1575
www.boonruksahop.com