โครงการถวายผ้าไตรจีวร แด่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ปี 2564


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสามเณรที่บวชเรียน ให้มีเครื่องนุ่งห่มใช้
เพราะเราเชื่อว่า... ทุกการให้ สร้างโอกาสในชีวิต

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวรแด่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ยังขาดแคลน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดหาเครื่องนุ่งห่ม และสนับสนุนการศึกษาแด่สามเณร ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะครอบครัวยากจน และหวังพึ่งโอกาสทางการศึกษาจากการบวชเรียน
การบวชเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวที่ขาดทุนทรัพย์ในชีวิต จึงต้องพึ่งพาโอกาสทางการศึกษาที่ได้จากวัด แน่นอนว่าสามเณรผู้บวชเรียนส่วนใหญ่ไม่มีกำลังทรัพย์สนับสนุนจากครอบครัว ไม่มีกิจนิมนต์ และยิ่งไม่มีงบประมาณจากวัดมากพอที่จะช่วยจัดซื้อชุดผ้าไตรให้สามเณรได้ทุกรูป บางรูปจึงใช้ผ้าเก่ามาหลายปี โดยไม่ได้ผลัดเปลี่ยน 

บุญรักษาจึงขอเป็นสะพานบุญในการช่วยหาเจ้าภาพผ้าไตรจีวร กับ โครงการถวายผ้าไตรจีวรแด่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปี 2564  โดยจะทำการจัดส่งถวายแด่ผู้อำนวยการของโรงเรียน ให้จัดแบ่งถวายแด่สามเณรต่อไป
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวรแด่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ปี 2564 ในราคาชุดละ 800 บาท หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ
* หากท่านใดที่ต้องการถวายสิ่งของเพิ่มเติม เช่น บาตรสามเณรแบบสแตนเลส หรือสังฆทานเครื่องอุปโภคบริโภคสามารถแจ้งเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางการติดต่อค่ะ

ขั้นตอนการเป็นเจ้าภาพ
1. เลือกวัดที่ต้องการถวาย

รายชื่อวัด  ชื่อพระผู้ติดต่อ  จำนวนสามเณร หมายเหตุ
 1. โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
 106 ถ.พระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
 พระใบฎีกาวชีราวิทย์ 80 รูป
 2. โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา
 วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
 พระครูวิจิตรปริยัตยาทร 150 รูป
 3. โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา
ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
 พระครูอุดมคณาภิรักษ์ 120 รูป
 4. โรงเรียนพุทธวิทยา
 วัดจะทิ้งพระ 14  ม.4  ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 30150
 พระปลัดอธิวัฒน์ อธิวฑฺฒโน 60 รูป
 5. โรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์
 วัดมิ่งเมือง ต.กลาง  อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45120
 พระครูปริยัติวรกิจจาทร 50 รูป
 6. โรงเรียนวาปีคณานุสรณ์วิทยา
 วัดกลาง ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม  44120
 พระครูวาปีมัชฌิมาภรณ์ 70 รูป   
 7. โรงเรียนวารินทร์พรหมสิทธิวิทยา
 วัดวารินทราราม ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
 พระศรีรัตโนบล 100 รูป  

2. แจ้งข้อมูลการเป็นเจ้าภาพ
* เป็นเจ้าภาพผ้าไตรชุดละ 800 บาท หรือตามกำลังศรัทธา
ครงการถวายผ้าไตรจีวรแด่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปี 2564ผ้าไตรเณร บุญรักษา
3. แจ้งข้อมูลได้ที่ Facebook INBOX : http://m.me/boonruksashop
หรือ Line ID : @Boonruksashop (มี@ค่ะ)
*หรือคลิกลิงก์เพื่อแอดไลน์
http://line.me/ti/p/%40boonruksashop

ทางบุญรักษาขอร่วมอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะคะ

+++++++++++++++++
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 080-356-4164, 02-102-1575
หรือ www.boonruksashop.com

ภาพกิจกรรมถวายผ้าไตรแด่สามเณรในโรงพระปริยัติธรรม ปี 2563
โครงการถวายผ้าไตรจีวรแด่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมโครงการถวายผ้าไตรจีวรแด่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมโครงการถวายผ้าไตรจีวรแด่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
โครงการถวายผ้าไตรจีวรแด่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมโครงการถวายผ้าไตรจีวรแด่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมโครงการถวายผ้าไตรจีวรแด่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม