พิธีหล่อองค์พระพุทธรูปปางชนะมาร


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหารบุญรักษาได้ร่วมเป็นประธานในพิธีหล่อองค์พระพุทธรูปปางชนะมาร หนักตักกว้าง 34 นิ้ว ณ วัดบึงกอก ต. เนินสว่าง อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร งานพิธีในครั้งนี้นำโดยท่านเจ้าคุณพระพิศาลญาณวงศ์(หลวงปู่ทองดี อนีโฆ) ซึ่งก่อนเริ่มพิธีเททองหล่อองค์พระพุทธรูปนั้น ได้มีการแสดงเทศมหาชาติขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ร่วมฟัง โดยการเทศน์ครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ “กัณหา ชาลี” หรือที่รู้จักกันดีในชื่อพระเวสสันดรนั่นเองค่ะ

บุญรักษาขออนุโมทนาบุญให้แก่ทุกท่านด้วยนะคะ_/\_