ทำไมต้องทำบุญบ้าน
ทำไมต้องทำบุญบ้าน ?

การทำบุญบ้านกลายเป็นประเพณีที่ทำสืบต่อกันมานาน เมื่อคนรุ่นนั้นเห็นคนรุ่นก่อนทำ เขาจึงทำ เพราะเขาเห็นว่าดี ทำแล้วไม่มีใครเดือดร้อน ทำแล้วสบายใจและมีความสุข เขาจึงทำตาม ทำต่อมา จากรุ่นสู่รุ่น กระทั่งกลายเป็นค่านิยมที่แทบทุกบ้านต้องจัดงานทำบุญบ้านสักครั้งหนึ่ง เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ผู้อยู่อาศัย
อย่างไรก็ดีการทำบุญบ้านนั้นมีกิจกรรมที่นิยมทำกันหลากหลาย เช่น การตักบาตร การทำสังฆทาน การไหว้พระ การให้ทาน หรือการกรวดน้ำ จุดประสงค์หลัก ๆ ของการทำบุญบ้านของทุกครอบครัวก็คือ การเพิ่มความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นให้แก่ทุกคนในครอบครัวหรือทุกคนที่ร่วมอาศัยอยู่ภายในบ้าน ให้อยู่เย็นเป็นสุขทั้งกายและใจ 

        ทำไมต้องทำบุญบ้าน
อีกทั้งการทำบุญบ้านยังถือเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งทางพุทธศาสนา เป็นการบูชา บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์อันเป็นที่เคารพนับถือของทุกคนในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นพระภูมิเจ้าที่ เจ้าบ้านเจ้าเรือน เจ้าที่เจ้าทาง ผีสางนางไม้ หรือเทวดาต่าง ๆ ตามแต่ที่คนจะเรียกกัน

ข้อแนะนำของการทำบุญบ้านมีดังนี้
1. ควรทำบุญบ้านปีละครั้ง โดยนิมนต์พระไปที่บ้าน อาจเลี้ยงเพลพระ หรือถวายสังฆทานเฉย ๆ ก็ได้ เพื่อเพิ่มผลบุญให้แก่เทวดาที่เป็นพระภูมิเจ้าที่ หรือเจ้าที่เจ้าทางตามแต่ที่แต่ละบ้านจะเรียก ซึ่งคอยปกป้องคุ้มครองบ้านให้กับเรา อีกทั้งยังเพิ่มความเป็นมงคลให้แก่ที่ดินของเราด้วย
2. ควรทำบุญหมู่บ้าน ชุมชน ซอย หรือคอนโดฯที่เราอยู่อาศัยปีละครั้ง เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ปู่ ย่า ตา ยายผู้ก่อตั้งหมู่บ้าน เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที และส่งผลให้เกิดอานิสงค์ที่ทำให้คนในหมู่บ้านเกิดความสามัคคีต่อกัน พระภูมิเจ้าที่ที่รักษาหมู่บ้านหรือสถานที่อยู่อาศัยก็จะมีพลังป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้มากขึ้น

        ทำไมต้องทำบุญบ้าน
จะเห็นได้ว่าการทำบุญบ้านไม่ใช่เรื่องยากหรือซับซ้อนอย่างที่ใคร ๆ คิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกและความพร้อมของแต่ละบุคคลว่าจะจัดงานออกมาแบบไหนหรือทำบุญบ้านอย่างไรให้เหมาะสม ยิ่งถ้าไม่อยากยุ่งยากหรือจัดเตรียมขั้นตอนต่าง ๆ ด้วยตนเองให้วุ่นวาย ก็สามารถใช้บริการจัดงานบุญที่มีคุณภาพดี น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้มาช่วยคุณได้ถึงที่บ้าน