เลือกซื้อผ้าไตรจีวรอย่างไร ให้เหมาะกับพระสงฆ์
การเลือกซื้อผ้าไตรจีวรให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ควรพิจารณาตามขั้นตอนต่าง ๆ  ดังนี้

1.การเลือกซื้อผ้าไตรจีวรตามจุดประสงค์ ซึ่งประกอบด้วย 2 จุดประสงค์หลัก คือ 
- ประการแรก เพื่อบรรพชาอุปสมบท (การบวชใหม่) จะใช้ผ้าไตรชุดใหญ่ ตัดเย็บถูกต้องตามพระวินัย ซึ่งฝ่ายธรรมยุตจะต้องใช้เป็น ผ้าไตรชุดใหญ่ 9 ขันธ์ ที่มีสังฆาฏิ 2 ชั้น ประกอบด้วย 7 ชิ้น คือ สังฆาฏิ 2 ชั้น จีวร สบงขันธ์ อังสะ ผ้ารัดอก ประคดไหม และผ้ารับประเคน
ขณะที่ฝ่ายมหานิกาย จะใช้เป็น ผ้าไตรชุดใหญ่ 5 ขันธ์ ประกอบด้วย 7 ชิ้น คือ สังฆาฏิ 1 ชั้น จีวร สบงขันธ์ อังสะ ผ้ารัดอก ประคดไหม และผ้ารับประเคน
- ประการที่สอง เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ (ที่จำพรรษาอยู่แล้ว) จะใช้ไตรอาศัย สำหรับเพื่อผลัดเปลี่ยนในชีวิตประจำวัน ประกอยด้วย ผ้า 3 ชนิดหลัก คือ จีวร สบง  และอังสะ 

2.เมื่อรู้จุดประสงค์ของการซื้อผ้าไตรจีวรแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การเลือกสีของผ้าไตรจีวร ซึ่งแต่ละวัดอาจใช้สีของผ้าไตรไม่เหมือนกัน ควรสอบถามกับทางวัดก่อน โดยหลัก ๆ แล้วประเทศไทยจะนุ่งห่มจีวรทั้งสิ้น 2 สี ดังนี้
- สีกรักแก่นขนุน สีพระราชทาน สำหรับพระสงฆ์ธรรมยุต
- สีเหลืองส้ม สีพระราชทาน สำหรับพระสงฆ์มหานิกาย

3.สุดท้ายคือการเลือกขนาดของผ้าไตรจีวร ควรเลือกซื้อขนาดใหญ่กว่าความสูงของพระสงฆ์ ประมาณ 20 ซม. เช่น พระสงฆ์ สูง 170 ซม. ควรใช้ผ้าไตรขนาด 1.90 ซม. เป็นต้น

เขียนโดย อัศราพร สมรูปและ ศรีเพชร ลิขิตสมบัติ