ถือเคล็ด ทำบังสุกุลอัฐิวันสงกรานต์ให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรือง
ถือเคล็ด ทำบังสุกุลอัฐิวันสงกรานต์ให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรือง

ลูกหลานที่ทำมาค้าขายดี เขาทำอะไรกันหรือเปล่านะ หรือมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ครอบครัวเจริญก้าวหน้าและร่ำรวย นอกจากต้องขยันทำงานแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเคล็ดที่ถือกันมา นั่นก็คือการหมั่นทำบุญบังสุกุลอัฐิ อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษในทุก ๆ ปี เพื่อให้อานิสงค์จากการทำบุญนั้นส่งให้ครอบครัวเจริญก้าวหน้าและมั่งมีสืบไป (อ่านต่อ: ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับแล้ว เขาจะได้รับบุญหรือไม่ ?)
แน่นอนว่าเทศกาลสงกรานต์ นอกจากการสาดน้ำ ปะแป้ง และสรงน้ำพระแล้ว ยังถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คนไทยนิยมเดินทางไปทำบังสุกุลอัฐิให้แก่เหล่าบรรพบุรุษหรือญาติผู้ล่วงลับที่วัด และต้องนิมนต์พระสงฆ์ไปยังสถานที่เก็บหรือบรรจุอัฐิเพื่อร่วมประกอบพิธีด้วย เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ท่านทั้งหลาย อีกทั้งควรดำเนินการทำบุญให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติดังนี้ค่ะ 

พิธีดังกล่าวควรนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 4 รูป การทำบุญอัฐินั้นจะทำวันไหนก็ได้ ขึ้นอยู่กับการนัดหมายกัน     วิธีการทอดบังสุกุล มีอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นที่ต้องจัดเตรียม ดังนี้  
1. ผ้าอาบน้ำฝน หรือผ้าสบง หรือชุดผ้าไตรจีวร 
2. ชุดสังฆทาน จำนวน 1 ชุด หรือสิ่งของที่ต้องการบริจาคและทำบุญ (มีหรือไม่มีก็ได้)
3. ดอกไม้ ธูป เทียน ไฟแช็ค
4. ซองปัจจัยตามกำลังศรัทธา 
5. ชุดกรวดน้ำ 1 ชุด  
6. น้ำอบหรือน้ำหอม 1 ขวด 

หลังจากที่นิมนต์พระสงฆ์ ผู้เข้าร่วมพิธีต้องจัดเตรียมสถานที่ ก่อนเริ่มพิธีต้องนำอัฐิบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วออกจากตู้หรือที่เก็บอัฐิ จุดธูปคนละ 1 ดอก เพื่อเคารพและสรงน้ำ(น้ำอบน้ำหอม)อัฐิ พร้อมกล่าวคำอธิษฐาน ล่ามสายสิญจน์กับอัฐิสำหรับพระสงฆ์เพื่อชักบังสุกุล ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์กับฆราวาสจะนั่งตรงข้ามกันภายในองค์เจดีย์ ประธานในพิธีหรือผู้อาวุโสที่สุด จุดธูปเทียนและกล่าวนำสวด พระสงฆ์สวดมนต์ ถวายผ้าอาบน้ำฝนและชุดสังฆภัณฑ์พร้อมจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์ให้ศีลให้พร กรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว กราบลา เป็นอันเสร็จพิธีค่ะ

อ้างอิงจาก เพจวัดประเสริฐสุทธาวาส