ชุดสวดแจง/กัณฑ์เทศน์

  •  

ชุดกัณฑ์เทศน์ Set 2

ชุดสะพานบุญ 1 + ผ้าไตรป่านโทเร (7ชิ้น) + ซองถวายปัจจัย
ราคา
2,490.002,670.00

ชุดกัณฑ์เทศน์ Set 1

ชุดคลังบุญ 2 + ผ้าไตรป่านโทเร (7ชิ้น) + ซองถวายปัจจัย
ราคา
2,090.002,240.00