ชุดสังฆทาน

  •  
2,090.00 บาท2,240.00 บาท

ชุดคลังบุญ 2 (ห่อถุงเงิน) + ผ้าไตรเต็ม ป่านโทเร + ซองถวายปัจจัย

2,490.00 บาท2,670.00 บาท

ชุดสะพานบุญ 1 (ถุงเงิน) + ผ้าไตรเต็ม ป่านโทเร + ซองถวายปัจจัย