ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน แด่วัดต่างจังหวัดทั่วภูมิภาค ปี 2560

หมวดเทียนพรรษา
หมวดผ้าไตรจีวร
หมวดสังฆทานชุดเข้าพรรษา
รายการของใช้จำเป็นเพิ่มเติม
หมวดผ้าอาบและของใช้