วิธีการชำระ


1.ชำระด้วยการโอนเงิน
- เลือกวิธีการชำระเงินแบบโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
- เลือกบัญชีที่ต้องการโอน
- กด Upload รูปหลักฐานการโอนเงิน
- ระบุเวลาโอนที่ใกล้เคียงที่สุด
- กดยืนยัน
- รายการสั่งซื้อจะเข้าไปอยู่ในหน้า “ประวัติการสั่งซื้อสินค้า
- รอระบบตอบกลับทางอีเมล ภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมแจ้งวันเวลาที่จัดส่ง2.ชำระเงินปลายทาง
- ลูกค้าสามารถชำระเงินสดปลายทางให้กับเจ้าหน้าที่ที่ส่งของได้
หมายเหตุ: เฉพาะการขนส่งแบบธรรมดาเท่านั้น หากมีการส่งด่วนต้องทำการโอนเงินเข้าบัญชีก่อน