อัตราค่าขนส่งและระยะเวลา

ประเภทการขนส่ง

 ราคา

ระยะเวลาจัดส่ง

หมายเหตุ

การขนส่งแบบธรรมดา
(ล่วงหน้า 1 วันขึ้นไป)

คิดตามระยะทาง

ภายในระยะเวลา
ก่อนวันที่ลูกค้าต้องการใช้

บริษัทขนส่ง
เฉพาะกรุงเทพมหานคร

การขนส่งแบบธรรมดา
(ล่วงหน้า 3-4 วันขึ้นไป)
สั่งซื้อครบ 4,000 บาท


ฟรี

ภายในระยะเวลา
ก่อนวันที่ลูกค้าต้องการใช้

บริษัทขนส่ง
เฉพาะกรุงเทพมหานคร

การขนส่งแบบ KERRYคิดตามน้ำหนัก

ประมาณ 1-2 วัน (กรุงเทพฯ)
ประมาณ 2-4 วัน (ต่างจังหวัด)

ขนส่งผ่าน KERRY
จัดส่งทั่วประเทศ

การขนส่งแบบด่วน

คิดตามระยะทาง

สำหรับลูกค้าที่ต้องการ
สินค้าภายใน 1 - 3 วัน

เฉพาะกรุงเทพมหานคร
* หมายเหตุ

- ฟรี! ค่าจัดส่ง เมื่อมียอดการสั่งซื้อครบ 4,000 บาทขึ้นไป เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น
- อัตราการขนส่งแบบ KERRY จะคิดตามน้ำหนักสินค้า โดยไม่คิดตามระยะทาง
- อัตราการขนส่งแบบด่วน จะคิดราคาตามระยะทาง ผ่าน Messenger เอกชน
- เวลาทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30น.
- การันตีสินค้าทุกชิ้นมีความปลอดภัย ครบจำนวน ไม่แตกหัก สำหรับการขนส่งทุกประเภทหมายเหตุ:

อัตราการขนส่งแบบปกติ จะคิดราคาเหมารวม 300 บาท ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ฟรี! ค่าจัดส่ง เมื่อมียอดการสั่งซื้อครบ 4,000 บาทขึ้นไป เฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น

อัตราการขนส่งแบบ KERRY จะคิดตามน้ำหนักสินค้า โดยไม่คิดตามระยะทาง

อัตราการขนส่งแบบด่วน จะคิดราคาเหมารวม xxx บาท ผ่าน Messenger ของบริษัท

เวลาวันทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

- การันตีสินค้าทุกชิ้นมีความปลอดภัย ครบจำนวน ไม่แตกหัก สำหรับการขนส่งทุกประเภท