กิจกรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหารบุญรักษาได้ร่วมเป็นประธานในพิธีหล่อองค์พระพุทธรูปปางชนะมาร หนักตักกว้าง 34 นิ้ว ณ วัดบึงกอก ต.เนินสว่าง อ. โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวรแด่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ยังขาดแคลน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดหาเครื่องนุ่งห่ม และสนับสนุนการศึกษาแด่สามเณร
บุญรักษาร่วมกับวัดห้วยหลวงขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมถวายผ้าห่มและเครื่องกันหนาวแด่พระภิกษุสามเณร เพื่อกระจายไปยังวัดและอาศรมต่างๆในถิ่นทุรกันดารทั้ง 6 แห่ง ที่ยังขาดแคลนอีกจำนวนมาก

ขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศล กฐินบุญใหญ่ 1 ปีมีครั้งเดียว เป็นเจ้าภาพถวายเครื่องกฐินแก่วัดชนบทในต่างจังหวัดทั่วประเทศ

มอบโอกาส สนับสนุน เพื่อการศึกษา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวร แด่สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม ร่วมทำบุญได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 63