0
0.00
แพ็คเกจงานบุญ ชุดสุดประหยัด
ชุดอุปกรณ์งานพิธี
1. บริการจัดสถานที่ล่วงหน้า 1 วัน
2. อุปกรณ์พิธีสงฆ์ครบชุด
    + โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด
    + ชุดอาสนะพนักพิง พร้อมตาลปัตร 9 ชุด (เลือกรูปแบบชุดอาสนะได้ถึง 5 แบบ)
    + พรมสำหรับพระสงฆ์
    + ชุดกี๋น้ำร้อน / น้ำเย็น สำหรับพระสงฆ์
    + เครื่องใช้ประกอบพิธีสงฆ์
3. เจ้าหน้าที่จัดเตรียมงาน
หมายเหตุ
1. หากต้องการบริการรับ-ส่งพระในวันงาน เพิ่ม 2,000 บาท
2. ราคานี้ยังไม่รวมปัจจัยถวายพระ

+