0
0.00
11 ข้อ ของคนที่มีความสุข
11 ข้อ ของคนที่มีความสุข

ลักษณะของคนที่มีความสุขเป็นอย่างไร..
พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน กล่าวว่า สังเกตได้ง่าย ๆ คือคนที่มี 11 ข้อดังนี้

1.เขาจะไม่พยายามอยากรู้เรื่องของคนอื่น

2.เขาจะไม่พูดทำร้ายใคร

3.เขาจะอยู่ในมุมความสุขเล็กๆของเขา

4.เขาจะไม่ตัดสินใคร

5.เขาจะยินดีกับความสำเร็จของคนอื่น

6.เขาจะให้กำลังใจมากกว่าซ้ำเติม

7.อยู่ด้วยแล้วจะมีความสุข

8.เขาจะไม่อาลัยกับอดีตและหวาดหวั่นกับอนาคต

9.เขาจะไม่คิดเล็กคิดน้อยกับทุกเรื่องจนเกินไป

10.เขาจะใส่ใจกับปัจจุบันขณะ? ทั้งที่เกี่ยวกับ? บุคคล? สถานที่? เหตุการณ์?

11.เขาจะปล่อยวางกับเรื่องต่างๆ ได้ไว? โดยเฉพาะเรื่องที่จะทำให้เป็นทุกข์
 

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก เพจอมตะธรรม ประเทศไทย

+