กิจกรรม

สร้างบุญ สร้างบารมี สร้างเยาวชนดี สู่สังคม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรและของใช้จำเป็น แด่สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ร่วมทำบุญได้ถึงวันที่ 22 มี.ค. 66

บุญรักษาบอกบุญกฐินปีที่ 6 เป็นสะพานบุญ รวบรวมรายชื่อวัด ที่ยังไม่มีเจ้าภาพกฐินในปีนี้มากกว่า 60 วัด โดยเฉพาะวัดในพื้นที่ห่างไกลในต่างจังหวัด

บุญรักษาบอกบุญกฐินปีที่ 5 เป็นสะพานบุญ รวบรวมรายชื่อวัด ที่ยังไม่มีเจ้าภาพกฐินในปีนี้มากกว่า 60 วัด โดยเฉพาะวัดในพื้นที่ห่างไกลในต่างจังหวัด
ร่วมทำบุญถวายหน้ากากพร้อมอุปกรณ์ป้องกันไวรัส แด่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในพื้นที่เสี่ยงและยังมีความต้องการหน้ากากเป็นจำนวนมาก
ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ให้การช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในเรือนจำ โดยการบริจาคหน้ากากผ้ามัสลินอย่างดีให้แก่เรือนจำพิเศษธนบุรี จำนวน 500 ชิ้น